Vaya Gölü

Vaya Gölü

Burgas Gölü veya Vaya Bulgaristan’ın en büyük doğal gölüdür. Burgaz’ın batısında yer alan göl Karadeniz kıyısında sığ bir limandır.
Burgas Gölü, Bulgaristan Karadeniz sahilinde su kuşları yoğunluğu yaşanan en önemli üç sulak alanlar komplekslerinden birisi olan Burgas Göl Kompleksi’nin bir parçasıdır.

Burgas Gölü uluslararası konservasyon açısından olağanüstü önemli bir yerdir. Habitat Direktifi ve Kuş Direktifi olmak üzere iki direktifle de koruma alanı (Koruma Alanı BG0000273) ilan edilmiştir; Ornitoloji açısından önemli yer (BirdLife International, 1989) – göl Via Pontica göç yolu üzerinde bulunmakta ve kuşların göçü esnasında önemli durak noktasıdır; Ramsar Sözleşmesi (2003) uyarınca uluslararası önemde sulak alandır; nadir ve nesli tükenmekte olan kuş türlerinin korunması konusunda Avrupa açısından önemi nedeniyle CORINE arazisidir (1998).
„Vaya“ Koruma Alanı’nın yüzölçümü 75 ha olup, gölün %12’sini kapsamaktadır.

Gölün denize kısa bir kanal ile bağlı olması nedeniyle suları acı olarak nitelendirilmektedir. Tuz oranı mevsimsel farklılık göstermekte, Ağustos ayında ve Eylül’ün ilk günlerinde bu oran en yüksek seviyeye ulaşmaktadır.
Son on yılda kanalı kaplayan kamış deniz suyunun akışını engellemekte ve göldeki tuz oranının azalmasına sebep olmaktadır.

Kente çok yakın olması ve bölgedeki şehirleşmenin artması nedeniyle Burgas Gölü Koruma Alanı’ndaki biyolojik çeşitlilik birçok tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır.

 • Bulgaristan’da en büyük doğal göl;
 • Burgas şehri yakınında yer almaktadır;
 • Uzunluğu 9,6 km, genişliği 4,5 km’ye ulaşmaktadır;
 • Aytoska, Çukarska ve Sandardere nehirleri ile yağmur sularından beslenmektedir;
 • Suyun tuzluluk oranı 10,58 promil civarında olup, mevsimlik ve yıllık farklılıklar göstermektedir.
 • Burgaz’a kolay erişim;
 • Kuşların izlenmesi ve incelenmesi -ornitologlar için sevilen bir yer;
 • Öğrenci ve bilim adamları için biyolojik çeşitlilik inceleme çalışmaları;
 • Ziyaretçi merkezleri ve yaya yolları oluşturulması, kuş izleme kuleleri tesisi, doğayı ve biyolojik çeşitliliği incelemek ve gösteriler için diğer yorumsal araçlar;
 • Su sporları ve bisiklet biniciliği düzenleme olanakları;
 • Doğa ve arkeolojik objelerin deniz turizm ile kombine edilmesi.

Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla AB tarafından eş- finansman sağlanmaktadır.

Bu web sayfasının içeriği Interreg – IPA Bulgaristan – Türkiye Programı, CCI No 2014TC16I5CB005 kapsamında Avrupa Birliği desteği ile üretilmiştir. Bu web sayfasının içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca Enez Kaymakamlığı’na aittir ve içerik Avrupa Birliğinin ya da programın Yönetim Makamının görüşlerini yansıtmamaktadır.”