Proje Hakkında

MoreCare Projesi

“Burgaz’da ve Enez’de doğa mirasının korunmasına ve restorasyonuna yönelik önlemler“ Projesi

Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı «Bulgaristan-Türkiye 2014-2020»

Öncelik Ekseni 1 «Çevre» uyarınca yatırım projesi,

Özel Hedef 1.2: „Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması“.

Lider ortak:Burgas Valiliği

Ortak: Enez Kaymakamlığı

Proje ile bir taraftan, özel ekipman satın alınmak suretiyle Gala Gölündeki (Türkiye) su kalitesinin izlenmesine yönelik teknik kapasitenin arttırılması, diğer taraftan yatırım faaliyetleri yürütülerek Vaya Gölü’ndeki (Bulgaristan) çevre koşullarını fiziksel olarak iyileştirmesi amaçlanmaktadır.

Proje türü: Yatırım

Süresi: 24 ay

Sözleşme bütçesi: 393.830,42 €

AB eş finansmanı: % 85,00

Başlangıç tarihi: 21.03.2017

Bitiş tarihi: 20.03.2019

Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla AB tarafından eş- finansman sağlanmaktadır.

Bu web sayfasının içeriği Interreg – IPA Bulgaristan – Türkiye Programı, CCI No 2014TC16I5CB005 kapsamında Avrupa Birliği desteği ile üretilmiştir. Bu web sayfasının içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca Enez Kaymakamlığı’na aittir ve içerik Avrupa Birliğinin ya da programın Yönetim Makamının görüşlerini yansıtmamaktadır.”