Burgaz ve Enez’den ilgili paydaşların temsilcileri ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına dair ihtisas (uzman) eğitiminin verilmesi;

Burgaz ve Enez’den ilgili paydaşların temsilcileri ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına dair ihtisas (uzman) eğitiminin verilmesi;

Bulgaristan ve Türkiye’den uzmanların katılımıyla 7 ve 8 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen workshop etkinliği çerçevesinde Burgas Çevre ve Su Koruma Bölge Müfettişliği, Vaya Gölü ile Burgas’ın sulak alanları ve „Prod. Dr. Asen Zlatarov“ Üniversitesi Su Koruma Departmanı ziyaret edildi.

9-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Burgas Valiliği, Enez Kaymakamlığı ortaklığı ile aşağıdaki etkinliği düzenledi: Çevrenin korunması ve habitatlar ile biyolojik çeşitliliğin konservasyonu konusunda eğitim – Vaya Gölü Burgas, Bulgaristan ve Gala Gölü Enez, Türkiye.
Korunan alanların izlenmesi ve yönetimi konusunda ortaklar arasında deneyim alışverişi, Bulgaristan ve Türkiye topraklarındaki göl sularının kalitesinin ve temizliğinin paralel olarak izlenmesi.

17-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Enez Kaymakamlığı, Burgas Valiliği ortaklığı ile aşağıdaki etkinliği düzenledi: Çevrenin korunması ve habitatlar ile biyolojik çeşitliliğin konservasyonu konusunda eğitim – Vaya Gölü Burgas, Bulgaristan ve Gala Gölü Enez, Türkiye.