Провеждане на специализирано обучение на тема опазване на околната среда и биоразнообразието (2 модула в Бургас и Енез)

Провеждане на специализирано обучение на тема опазване на околната среда и биоразнообразието (2 модула в Бургас и Енез)

На 07-08.10.2017 г. се проведе уоркшоп с експерти от България и Турция, в рамките на който бяха посетени Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – Бургас; езерото Вая и бургаските влажни зони, Департамент по Опазване на водите към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

В периода 09 – 11.10.2017 г. Областна администрация Бургас в партньорство с Областна администрация Енез организира: Обучение по опазване на околната среда и консервация на хабитати и биоразнообразие – езеро „Вая“ Бургас, България и езеро „Гала“ Енез, Турция.
Обмяна на опит между партньорите при мониторинг и управлението на защитените територии, провеждане на паралелен мониторинг на качеството и чистотата на езерните води на територията на България и Турция.

В периода 17 – 19.10.2018 г. Областна администрация Енез в партньорство с Областна администрация Бургас организира: Обучение по опазване на околната среда и консервация на хабитати и биоразнообразие – езеро „Вая“ Бургас, България и езеро „Гала“ Енез, Турция.