Провеждане на изследване на екологичните условия и състояние на водите на езерата Вая (Бургас) и Гала (Енез)

Провеждане на изследване на екологичните условия и състояние на водите на езерата Вая (Бургас) и Гала (Енез)

Провеждане на изследване на екологичните условия и състояние на водите на езерата Вая (Бургас) и Гала (Енез)