Почистване на канал „Езеро Вая – Черно море“ в Бургас

Почистване на канал „Езеро Вая – Черно море“ в Бургас

Почистването на канала цели физическо подобряване на екологичните условия в езеро Вая (България) .

Почистването вече оказва благоприятно влияние по отношение нормализиране на хидроложкия режим на езерото и подобряване състоянието на биологичното разнообразие.