Контакти

Енез

Бургас

Изпрати съобщение

  Офиси за проекти

  • Gaziömerbey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı, 22700 Enez/Edirne
  • +9 (0284) 811 60 06
  • [email protected]

  Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

  Съдържанието на тази уеб страница е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тази уеб страница е отговорност единствено на Каймакамство Енез и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.