Езеро Гала

Езеро Гала

Националният парк езеро Гала обхваща район от 15000 акра. През 1991 година 5850 акра около езерото са обявени за Природен резерват, а по-късно учени – еколози и биолози от Тракийския Университет в Одрин съдействат за обявяването на този район за защитена зона и Национален парк.
В момента продължава да се работи по опазването на околната среда и природата, птиците и водните обитатели на реката и езерата Памуклу и Малка Гала.

Районът е под закрилата на Международна конвенция за защита на влажните зони на Европа и Министерството на околната среда и горите на Република Турция. В парка могат да се наблюдават около 163 вида местни птици, 27 вида прелетни, зимуващи в езерото и 90 вида пролетно-есенни прелетни. В двете езета се срещат над 16 вида риби, сред които – бяла риба, шаран, северна щука, европейска змиорка. Риболовът и ловът в резервата са забранени.

 • Алувиално сладководно язовирно езеро;
 • На 10 км от Енез;
 • На 23 км от Ипсала;
 • Близо до делтата на река Марица;
 • 5.6 км2 площ;
 • 2 м над морското равнище;
 • 0.4 – 2.2 м дълбочина;
 • Езеро Голяма Гала и езеро Малка Гала;
 • Захранва се от дренажен канал от река Марица и други малки потоци, както и от дъждовна вода.
 • Наблюдение и изследване на птиците любимо място за орнитолози;
 • Изследване на биоразнообразието за ученици и учени;
 • Изграждане на посетителски центрове (за биоразнообразие, растениевъдство) и др.), Пешеходни пътеки, кули за наблюдение на птици и други интерпретативни инструменти за демонстрация и изучаване;
 • Възможности за организиране на водни спортове и колоездене;
 • Комбиниране на природни и археологически обекти, човешката дейност (растениевъдство) и морето като съвместен туристически продукт.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Съдържанието на тази уеб страница е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тази уеб страница е отговорност единствено на Каймакамство Енез и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.