Доставка на вертикална система за мониторинг и поддържане водите на езеро Гала в Енез

Доставка на вертикална система за мониторинг и поддържане водите на езеро Гала в Енез

Изграждане на система за мониторинг и за проследяване на качеството на водите на езерото Гала (Турция) , закупуване на специализирано оборудване.